Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

Χειμερινό Κύπελλο 2009 προκηρύσσει ο Σ.Ο.Λ.

Ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ προκηρύσσει το Χειμερινό Κύπελλο για το 2009
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Σταυρομήτρος Νικόλαος
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα γίνουν στην Αίθουσα του Σκακιστικού Ομίλου Λαμίας, στην οδό Μάρκου Μπότσαρη και Δροσοπούλου, στην Λαμία, από την 18η Ιανουαρίου έως την 1η Μαρτίου του 2009, κάθε Κυριακή και ώρα 18:30
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Το Χειμερινό Κύπελλο του Σκακιστικού Ομίλου Λαμίας 2009 θα διεξαχθεί σε μία ενιαία κατηγορία
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το σύστημα διεξαγωγής θα είναι Ελβετικό 7 γύρων.
Σε περίπτωση που οι συμμετοχές θα είναι μικρότερες από 13 τότε το σύστημα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Συμμετοχές Σύστημα
1 Δεν θα διεξαχθεί πρωτάθλημα
2 Τουρνουά 4 παρτίδων
3 Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών συναντήσεων
4-6 Κυκλικό σύστημα (πουλ) απλών συναντήσεων
7-12 Ελβετικό 5 γύρων
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το Πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 18 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 18:30 π.μ.
1ος γύρος: Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2009, ώρα 18:30
2ος γύρος: Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009, ώρα 18:30
3ος γύρος: Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 18:30
4ος γύρος: Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 18:30
5ος γύρος: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 18:30
6ος γύρος: Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 18:30
7ος γύρος: Κυριακή 1 Μαρτίου 2009, ώρα 18:30
Η Διεύθυνση Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.
7. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με χρονόμετρα.
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα.
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Θα μπορούν να συμμετάσχουν σκακιστές και σκακίστριες του Σ.Ο.Λαμίας, αλλά και μαθητές /τριες σχολείων της Λαμίας. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν και αθλητές/τριες, με δελτίο σε σωματεία που ανήκουν στην ΤΕΣΣΑΣ.

Η προσέλευση των αθλητών/τριών, την ημέρα των αγώνων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 18:00, δηλαδή τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων, για επιβεβαίωση της συμμετοχής με την φυσική παρουσία τους.
9. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Πριν την κλήρωση του 1ου γύρου οι αθλητές/τριες κατατάσσονται κατά σειρά ΕΛΟ (Ελληνικοί πίνακες). Σε περίπτωση ίσου ΕΛΟ, κατά αλφαβητική σειρά, και σε περίπτωση μη κατοχής βαθμών ΕΛΟ, κατά αλφαβητική σειρά.
10. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με τους βαθμούς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων της ΕΣΟ. Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
Για ελβετικό σύστημα:
α) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (αν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους)
β) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
γ) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)
δ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
ε) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).

Για κυκλικό σύστημα (round robin):
α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.
11. ΕΠΑΘΛΑ
Ο πρώτος σκακιστής και η πρώτη σκακίστρια θα ανακηρυχθούν Κυπελλούχος του Σκακιστικού Ομίλου Λαμίας για το 2009 και θα βραβευθούν με κύπελλα.
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενάντια σε απόφαση Διαιτητή, ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του κανονισμού αγώνων της Ε.Σ.Ο. και υποβάλλεται εγγράφως στον επικεφαλής διαιτητή μαζί με παράβολο ύψους 50 ευρώ. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται. Επιτροπή Ενστάσεων ορίζονται:
Παναγιωτοπούλου Κωνσταντία
Βαϊοπούλου Γιώτα
Αντωνογιαννάκη Ειρήνη
13. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Οι Διαιτητές των αγώνων θα ορισθούν από την Τ.Ε.Δ.
14. .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και της ΤΕΣΣΑΣ και την προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. Υπεύθυνος για την ερμηνεία της προκήρυξης και την παροχή διευκρινίσεων για τεχνικά θέματα είναι ο κύριος διαιτητής, οι σχετικές αποφάσεις του οποίου είναι άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης. Υπεύθυνη για οργανωτικά και διοικητικά θέματα είναι η διεύθυνση των αγώνων.
15. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν μέχρι και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 18:00 στο χώρο των αγώνων.

16. ΓΕΝΙΚΑ: Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους Κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η Διεύθυνση των Αγώνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: