Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Πάει για... μόνιμο αφεντικό ο "περιστασιακός" προπονητής!

Όσο γούρικη και αποδοτική και αν αποδείχθηκε η παρουσία του Αλέξη Κού­για σε ρολό αναπλήρωσης των Μπάμπη Πολίτη και Νίκου Τσάμη που εξαιτίας "ε­σωτερικού καρφώματος" προφανώς δεν μπορούσαν να κάτσουν στον πάγκο της Λαμίας επειδή δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και στάλθηκε απαγορευτι­κό έγγραφο ονομαστικά από τη διοργανώτρια αρχή, είναι σίγουρο πως θα είναι περι­στασιακή. Προς τέρψη όμως των φίλων του ρουμελιώτικου συγκροτήματος η στή­λη δύναται να προχωρήσει στην αποκάλυ­ψη πως αυξήθηκαν κατακόρυφα τις τελευ­ταίες ημέρες οι πιθανότητες μονιμοποίη­σης του έγκριτου ποινικολόγου σε ρόλο μεγαλομετόχου και "ουσιαστικού αφεντι­κού" της ομάδας!

Οι... πιστοί των "Αγ(ρ)ιογραφιών" θα εν­θυμούνται ασφαλώς ότι πρώτοι από αυτή τη γωνιά κοινοποιήσαμε τους προβληματι­σμούς του Αλέξη Κούγια για τα κρυφά χρέη που καθημερινά εμφανίζονταν με τη μορφή απαιτήσεων στα γραφεία της ΠΑΕ και πρώτοι επίσης αποκαλύψαμε την από­φαση του να μην προχωρήσει στην οριστι­κή ονομαστική μεταβίβαση της πλειοψη­φίας του μετοχικού κεφαλαίου στο πρό­σωπο του, εξαιτίας των ψεύτικων στοιχείων που του δόθηκαν για τα οικονομικά, της απόκρυψης χρεών προς τρίτους αλλά και δημόσιους οργανισμούς, αλλά και της α­διαφορίας συνοδευόμενης από μη τήρηση υποσχέσεων και δεσμεύσεων που είχαν α­ναλάβει τοπικοί φορείς που έσπευσαν να δηλώσουν συμπαράσταση στον Κούγια όταν πρωτοεμφανίστηκε στην κεντρική πο­δοσφαιρική σκηνή της ρουμελιώτικης πρωτεύουσας. Και σήμερα μπορούμε να παρά­σχουμε την πληροφόρηση πως προέκυψε σημαντική διαφοροποίηση των δεδομένων τις τελευταίες ημέρες και ότι εξαιτίας ενός πρωτοφανούς σε έκταση αλλά και σε... ουσιαστικό περιεχόμενο κύματος συ­μπαράστασης που ενέσκηψε ο κορυφαίος ποινικολόγος της χώρας συγκινήθηκε τό­σο που εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο α­ναθεώρησης της στάσης του και παραμο­νής του στη διοικητική ηγεσία της Λαμίας. Προσοχή όμως: Η απόφαση κάθε άλλο πα­ρά οριστική είναι. Για να συγκεκριμενοποιηθεί πρέπει να μεσολαβήσουν κάμποσα αν και εφόσον. Για να αντιληφθείτε επακρι­βώς ποιες σκέψεις πολιορκούν το μυαλό του Κούνια παραθέτουμε αυτούσια τη δή­λωση που μας έκανε χθες επί του θέματος: "Κάθισα στον πάγκο γιατί απαγορεύτηκε στους Τσάμη και Πολίτη και κάποιον έπρε­πε να βλέπουν και να σέβονται οι διαιτη­τές. Αυτό που με συγκίνησε πραγματικά ό­μως είναι ότι επώνυμοι και επιφανείς οικο­νομικά επιχειρηματίες της περιοχής σαν τους Τσαδήμα, Παπαευθυμίου, Πασιάκο, Ποντικά και τον δικηγόρο Φαρμάκη μου ζή­τησαν επίμονα να μείνω και σαν απόδειξη έμπρακτης συμπαράστασης ξόδεψαν κά­που 150 χιλιάρικα γυρίζοντας όλη την Ελλάδα για να βρουν προσωπικά παλιούς παίκτες της ομάδας και να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν τα προς αυτούς χρέη. Όλοι τους δεσμεύτηκαν ότι θα καλύψουν και τις ανάγκες σε διαφημιστικές πινακί­δες και εισιτήρια διαρκείας. Και επειδή τους ξέρω προσωπικά και γνωρίζω την οι­κονομική τους επιφάνεια αλλά και τη σοβαρότητα των επιχειρήσεων τους που α­πλώνονται σε πολλούς τομείς δραστηριότητας δεν μπορώ παρά να πειστώ για το ει­λικρινές των προθέσεων τους. Με συγκί­νησε επίσης και η υποβολή αιτήματος να συνεχίσουμε όλοι μαζί και να συνδράμουν στη δικαστική διεκδίκηση των χρεών από τους πρώην διοικητικούς ηγέτες Λιόλιο και Παπαδόπουλο μέσω υποβολής αγωγών και μηνύσεων ακόμη και για απάτη. Με πιέ­ζουν να παραμείνω και οι πολιτικοί φορείς της πόλης και του Νομού, ο νομάρχης Χειμάρας, ο δήμαρχος Κστρωνιάς, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Σερέτης και σχεδόν ό­λοι οι βουλευτές. Και επειδή θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και διάφανος και ξεκά­θαρος στη μαζί τους σχέση τους είπα ότι αν μέσα στην εβδομάδα δεν τελειώσουν οι συζητήσεις που έχω εδώ και δέκα περίπου ημέρες ξεκινήσει για την αγορά άλλης ο­μάδας που συμμετέχει στη Β' Εθνική θα συνεχίσω στη Λαμία! Τώρα πλέον είμαι α­πόλυτα πεπεισμένος ότι οι τοπικοί φορείς και επιχειρηματίες επιθυμούν να πλαισιώσουν την προσπάθεια μου και το εκδήλω­σαν και με τη λήψη απόφασης ομόφωνης από το δημοτικό συμβούλιο για την παρα­χώρηση του γηπέδου στην ΠΑΕ. Εκτός ό­μως αυτών ξανοίγονται λαμπρές προοπτι­κές και για την πορεία της Λαμίας ακόμη και στη φετινή διοργάνωση. Μετά το ξεσκαρτάρισμα από τα "παλτά" στην ομάδα έμειναν είκοσι παίκτες με ταλέντο και ικα­νότητες τέτοιες που μπορούν να φέρουν τη Λαμία ακόμη και στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας και σε θέση να διεκδική­σει πρωτόγνωρες διακρίσεις".

Και μερικά πραγματάκια τώρα για το πώς κάθισε στον πάγκο και τι έκανε εκεί ο Αλέ­ξης Κούγιας. Έφτασε στο γήπεδο λίγα λε­πτά μετά την έναρξη του προχθεσινού ματς με την Πρέβεζα και πήγε κατευθείαν στον πάγκο με τις φόρμες του σκι, όπως ή­ταν ακριβώς και μας δήλωσε σχετικά, επει­δή έκρινε απαραίτητη την παρουσία του για να τύχει του σεβασμού των ρέφερι και των άλλων παραγόντων του ματς η ομάδα. Μπορεί να σηκωνόταν όρθιος κάποιες στιγμές και να έλεγε πράγματα στους παί­κτες, αλλά όποτε έπρεπε να πάρει σημα­ντική απόφαση και πριν από κάθε αλλαγή πήγαινε στην εξέδρα κοντά και ακολου­θούσε τις οδηγίες του Τσάμη. Προσπάθη­σε όμως να τονώσει και την ψυχολογία των παικτών με το να τους μαζέψει όλους μαζί μέσα στο γήπεδο στην ανάπαυλα των ημιχρόνων για να κάνουν το "ζντο" που δεν έκαναν στο ξεκίνημα εξαιτίας της αρ­γοπορημένης άφιξης του. Νωρίτερα τους είχε φτιάξει και με το να τους εξοφλήσει και τον μισθό του τρέχοντος μηνός. Είναι έτσι όλοι πληρωμένοι μέχρι τελευταίου ευρώ στην ομάδα! Πάντως να πούμε ότι ο Κούνιας είναι πάνω από σαράντα χρόνια στα γήπεδα με πολλές ιδιότητες. Από παίκτης μέχρι και πρόεδρος διάφορων ο­μάδων. Για έλλειψη γνώσεων δηλαδή πά­νω στην μπάλα δεν μπορεί να τον... κατη­γορήσει κανείς! Και κάτι ακόμη ειδικής σημασίας: Τους περισσότερους παίκτες της Λαμίας τους ξέρει χρόνια και πολ­λούς από αυτούς τους έχει κοντά του και από μικρά παιδιά, από την προηγούμενη θητεία του στα Γιάννινα. 'Οπως είχε και τον Γατσέλλο της Πρέβεζας που μπορεί να είχε δοκάρι κόντρα στη Λαμία, αλλά έσπευσε να ασπαστεί τον Κούγια που τον είχε διαλέξει και πάρει στον ΠΑΣ Γιάννινα...

από "Φως"

Δεν υπάρχουν σχόλια: