Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Εξετάσεις για ∆ιαιτητές Επαγγελµατικών Πρωταθληµάτων

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία προκηρύσσει τη διενέργεια εξετάσεων για ∆ιαιτητές Επαγγελµατικών Πρωταθληµάτων 1ης, 2ης και 3ης Κατηγορίας στην Καλαµάτα (ξενοδοχείο CLASSICAL e-FILOXENIA). Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. (FAX 210 9359666) την συνηµµένη αίτηση µέχρι την 14η Ιουλίου 2009 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν:
α) για διαιτητές µόνον που κατά την περίοδο 2008-2009 αγωνίσθηκαν σε Πρωτάθληµα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (πίνακες Γ΄ Εθνικής)
στις 26, 27 και 28 Ιουλίου 2009. Ώρα προσέλευσης: 9:30 π.µ.
β) για διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που κατά την περίοδο 2008-2009 αγωνίσθηκαν σε Πρωτάθληµα Β΄ Εθνικής Κατηγορίας
(πίνακες Β΄ Εθνικής) στις 28, 29 και 30 Ιουλίου 2009. Ώρα προσέλευσης: 15:00 µ.µ.
γ) για διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που κατά την περίοδο 2008-2009 αγωνίσθηκαν σε Πρωτάθληµα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας
(πίνακες Α΄ Εθνικής) στις 30, 31 Ιουλίου 2009 και 1, 2 και 3 Αυγούστου 2009.
Ώρα προσέλευσης: 17:00 µ.µ.
Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους Διαιτητές του Σ.Δ.Π. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ από τον Γ.Γ. κ. Αθανάσιο Παπακώστα. Οι εξετάσεις των διαιτητών είναι πέντε (5) κατηγοριών.
Α.Ιατρικές Εξετάσεις Β. Γραπτές Εξετάσεις: Γ. Εξετάσεις εικόνων µε φάσεις αγώνων (video test) ∆. Ψυχολογική δοκιµασία & Ε. Εξετάσεις φυσικής κατάστασης
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: