Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

Το ανανεωμένο συμβούλιο του Παμφθιωτικού

* Πρόεδρος: Αθανάσιος Μητσιός
* Ανιπρόεδροτς: Θεμιστοκλής Σιακαβέλλας
* Γεν. Γραμματέας: Βάνα Χαρματζή
* Ειδ. Γραμματέας: Κων/νος Καραντώνης
* Γεν. Αρχηγός: Βασίλειος Πέπερας
* Ταμίας: Κων/νος Τασιός
* Δημόσ. σχέσεις: Παναγίτσα Βελλή
* Έφορος Υλικού: Δημήτρης Καρκάνης
* Μέλος: Βασίλειος Στεφανής
* -//-: Δημήτρης Φασούλας
* -//-: Αριστοτέλης Κούτρας
* -//-: Ιωάννης Μπαλατσούρας
* -//-: Κων/νος Καραγκούνης
* -//-: Θεοδώρα Παναγιώτου
* -//-:Δημήτρης Τσιγκρέλης

από pamfthiotikos

Δεν υπάρχουν σχόλια: