Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Λήγει η προθεσμία του διαγωνισμού για την «βελτίωση του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Μεγαπλάτανο»

H Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ», με προϋπολογισμό 50.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, οδός Υψηλάντου 4, Λαμία, μέχρι και την 30/7/2009

ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2231 042848, FAX επικοινωνίας: 2231022646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Σκούρας Παναγιώτης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Φθιώτιδας (Yψηλάντου 4, Λαμία, τηλ. 22310 42848) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/08.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ της Νομαρχιακής Αυτο-

διοίκησης Φθιώτιδας. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: